Logo Dieet Co Junior

 

Eet mijn kind wel voldoende en gezond? Krijgt hij wel de juiste voedingsstoffen binnen? Worden zijn klachten misschien veroorzaakt door wat hij eet? Vraag het Mariska Rinkel en Patricia Sikkes, kinderdiëtisten van Dieet & Co Junior. Samen komen we tot de belangrijke basis van gezonde voeding, geheel afgestemd op jouw kind.

 

Hoe werkt de kinderdiëtist?

 

Kinderen van 0 tot en met 18 jaar kunnen met hun ouders bij ons terecht met uiteenlopende voedingsproblemen. Denk aan:

  • voedselallergie en voedselovergevoeligheid;

  • lactose intolerantie;

  • buikpijnklachten;

  • overgewicht;

  • ondergewicht;

  • kieskeurigheid met eten.

Het eerste consult is een kennismaking. We proberen het probleem duidelijk te krijgen en een eerste stap te zetten. Daarna spreken we 1 à 2 veranderpunten af en in de vervolgconsulten kijken we hoe dat gaat, of er nog meer veranderd kan worden, waar je tegenaan loopt en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Het aantal consulten verschilt per vraagstelling maar we willen kind en ouders altijd binnen een aantal keer het vertrouwen geven om zelf verder te gaan met gezonde voeding.

 

Kind staat centraal

 

Het is heel belangrijk om kinderen al vanaf de basis gezonde voeding aan te leren. Voor hen moet het nog een tweede natuur worden om gezonde keuzes te maken. En dat leer je ze het beste door ze er persoonlijk bij te betrekken, wat al vanaf een jaar of 5 a 6 prima mogelijk is. We maken daarom binnen de consulten echt contact met je kind, bijvoorbeeld met een gesprekje of een spelletje. Als er sprake is van allergie laten we zien dat eten niet een en al beperking is. Er zijn meestal genoeg alternatieven om eten leuk te laten zijn. Geen standaard advies of streng dieet maar een advies dat wordt afgestemd op de wensen en gewoontes van jouw kind en jullie gezin. Ieder kind is tenslotte uniek.

 

Korte lijnen collega-therapeuten

 

Wanneer het probleem verder gaat dan een voedingsprobleem, signaleren we dit tijdig en verwijzen we jou en je kind naar een specialist die jullie verder kan helpen. In de meeste centra waar Dieet & Co Junior is gevestigd, zijn de lijnen met andere therapeuten heel kort en is de afstand wat groter dan is er gelukkig nog de telefoon. Advies van een kinderfysiotherapeut, een logopedist en een kinderergotherapeut is snel ingewonnen. Stel, jouw kind is een kritische eter. Dan kan dit te maken hebben met een prikkelverwerkingsprobleem in de mond. Als de kinderergotherapeut of kinderfysiotherapeut dit probleem heeft opgelost, zal ook het eten beter gaan. Zo maken wij als specialisten gebruik van elkaars deskundigheid en kunnen we jou en je kind, indien nodig, een bredere behandeling bieden.

 

Samenwerking GGD Hollands Noorden

 

De jeugdgezondheidszorg kan bij zorgen rondom voeding en eetgedrag van een kind  een beroep doen op de kinderdiëtist van Dieet & Co Junior. Inzicht in gebruikte voedingsmiddelen en de eetgewoonten van je kind en jullie gezin geeft belangrijke informatie over de wijze waarop jullie het best begeleid kunnen worden. Als bij je kind of binnen jullie gezin andere problemen aanwezig zijn die het doorvoeren van een gedragsverandering in leefstijl bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken, kan de kinderdiëtist omgekeerd een beroep doen op de jeugdgezondheidszorg om gewenste begeleiding hierbij in gang te zetten. Samenwerking biedt uitkomst bij problemen die niet tot de expertise van de diëtist behoren maar waarin andere zorgverleners wel van betekenis kunnen zijn.

 

Kinderdieetcreatie 

Kinderen leren door te spelen, dat weten wij als kinderdiëtist als geen ander. Daarom werken wij zoveel mogelijk spelenderwijs en maken gebruik van de materialen van de Kinder(di)eetcreatie.

 

Methode Kritische eters

 

Heeft je kind moeite met nieuwe smaken? Heb je al van alles geprobeerd om je kind aan het eten te krijgen maar lukt dit toch onvoldoende? Voor deze kinderen bieden wij een speelse begeleiding naar een gezonder eetpatroon.dieetenco junior aardbei

De kracht zit in de kindvriendelijke manier waarbij je kind gestimuleerd wordt om zelf aan de slag te gaan met (leren) eten, passend bij de hulpvraag en eventuele medische problematiek. Ook als eten niet zo vanzelfsprekend is… Als ouders/verzorgers krijg je een advies op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, behoeftes en gewoonten van je kind en jullie gezin. 

Om met deze methode te kunnen werken hebben wij een uitgebreide scholing gevolgd over selectief eetgedrag, waarbij de meest recente ontwikkelingen aan bod komen. Naast voedingskundige aspecten wordt ook gekeken naar/ rekening gehouden met (mogelijke) somatische aspecten, mond motorische problemen, problemen rondom sensorische informatieverwerking, pedagogische aspecten en/ of angst om te eten. 

 

Methode Poepproblemen

 

dieetenco junior poepproblemenHeeft je kind last van obstipatie of juist van diarree? Ook voor deze problemen kun je bij ons terecht. Voeding speelt tenslotte een grote rol bij de spijsvertering. Een kleine verandering in het eten en drinken heeft soms groot effect.

De methode poepproblemen waarmee wij werken is ook ontwikkeld door de Kinderdieetcreatie. Samen met je kind duiken we in de wereld van vezelpret, lol voor een goede drol en de waterchallenge. Met behulp van de poepposter leren we je kind hoe poepen nu precies werkt en wat de rol van gezonde voeding is. 

Zo wordt poepen weer een feestje!!

Ook voor andere maag-darmproblemen hebben we voor elk kind een passend advies op maat. We overleggen, waar nodig, met de verwijzend arts om het beleid goed op elkaar af te stemmen.

 

Begeleiding naar een gezond gewicht: Op reis met Hap & Snap

 

Als je kind te zwaar is kan dat vervelende gevolgen hebben.  Niet alleen zijn er gezondheidsrisico’s, ook ervaart het kind andere lasten. Kinderen met overgewicht zijn of worden soms gepest. Dat vergroot de kans op een lage zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals verdriet en eenzaamheid. Daarnaast leidt overgewicht in de kindertijd vaak (bij tachtig procent van de kinderen) tot overgewicht op volwassen leeftijd.   

Vroegtijdig samen jullie leefstijl binnen het gezin aanpassen is dus van groot belang voor gelukkige kinderen en gezonde volwassenen. De kinderdiëtisten van Dieet & Co hebben nu de beschikking over een nieuwe methode om kinderen te begeleiden naar een gezond(er) gewicht: Op reis met Hap & Snap.

In deze methode wordt er, naast werkbladen en materialen rondom gezonde voeding en beweging, veel aandacht besteedt aan gedragsverandering, motivatie en hobbels op de weg. Dit zorgt er samen met de (ouder)werkbladen voor dat het succes van de behandeling toeneemt.

Als ouder krijg je advies op maat, waarbij  rekening wordt gehouden met de wensen, behoeftes en gewoonten van jouw kind en jullie gezin. 

De methode kent 2 types die steeds terug komen:

  • Hap, de avontuurlijke bol, is een echte doener. Hij neemt de kinderen mee in het maken van opdrachten. Hierdoor snap je je hap.
  • Snap, de slimme sperzieboon, is slim en weet alles over eten. Snap geeft uitleg voor het maken van de beste keuzes, hoe het lichaam werkt, wat belangrijk is bij gezonde voeding, hoe werkt het sein naar je brein en andere onderwerpen die nodig zijn tijdens de reis naar een gezond(er) gewicht.

 

 

 

Kinderleefstijlcoaching

 

Waarvoor kun je allemaal aankloppen bij een kinderleefstijlcoach? Uiteraard wanneer je worstelt met het gewicht van je kind, maar ook als je kind slecht slaapt, te weinig beweegt, niet fit is en je hem of haar daarbij wilt helpen.

Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Het is belangrijk dat jullie als ouders en ook je kind alle ruimte krijgen om vragen te stellen en een goed beeld kunnen vormen van het traject. Past het bij jullie? Voelen jullie je op je gemak bij de kinderleefstijlcoach? Wat willen jullie bereiken? Wat kunnen wij jullie bieden? Informatie die nodig is om een weloverwogen besluit te nemen!

Gemiddeld volgen er dan 6 vervolggesprekken van 45 minuten om de 3 à 4 weken. Tijdens dit coachingstraject -thuis in jullie eigen vertrouwde omgeving- kijken we samen naar wat er goed gaat en wat je nog wilt veranderen. Elk gesprek eindigen we met een actie. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bijhouden van een eetdagboekje, opdrachten doen uit de methode Hap & Snap, verandering(en) op het gebied van bewegen, afspraken binnen het gezin etc. Acties die zijn afgestemd op het behalen van JULLIE doel!!

 

Lekker in je life (Hollands Kroon)

 

dieetenco Lekker in je lifeLekker in je Life is een programma dat overgewicht bij kinderen aanpakt. Hierbij is de inzet verbetering van kwaliteit van leven: elk kind een gezond en gelukkig leven. Door verschillende trainingen en bijeenkomsten door kinderdiëtisten, kinderfysiotherapeuten en gezinscoaches wordt op een leuke manier gewerkt aan een gezondere leefstijl. Elk kind en elk gezin bepaald hierbij zijn eigen doel en de weg hier naar toe. Na een programma van een jaar is het de bedoeling dat iedereen op eigen benen verder kan.

Voor informatie en aanmelden:

 

Wat krijg je vergoed?

 

In de basisverzekering wordt dieetadvisering vergoed voor 3 uur per jaar. Kinderen hebben geen eigen risico. Leefstijlcoaching wordt niet vergoed door de verzekering. Bij eet- en gewichtsproblemen declareren we de eerste 3-4 consulten bij de zorgverzekering. Voor de extra consulten of coachingstrajecten zonder dat er sprake is van eet- en gewichtsproblemen betaal je een eigen bijdrage. Afhankelijk van je aanvullende verzekering, worden mogelijk extra uren vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden welke voorwaarden en bedragen jouw verzekeraar hanteert.

Heb je toch nog vragen? Wij helpen je graag verder.

 

Waar vind je de kinderdiëtist?

 

GGD Hollands Noorden (kinderdiëtetiek, kinderleefstijlcoaching, Lekker in je Life)
De verwachting 11
1761 VM Anna Paulowna

Podocentrum Hielkje (kinderdiëtetiek, kinderleefstijlcoaching)
Schoolweg 38
1787 AW Julianadorp

Paramedisch Centrum Schagen (kinderdiëtetiek, kinderleefstijlcoaching)
Noord 84a
1741 BG Schagen

Praktijk voor Jeugd & Gezin (kinderdiëtetiek, Lekker in je Life)
Dr.Sicco Mansholtstraat 1-3
1771 CS Wieringerwerf

 
Meer informatie over de specifieke deskundigheid van de kinderdiëtist vind je in de flyer: "Samen werken aan (op)voeding"
 
 
 NKD logo 300 dpi