Beweegplezier voor jonge kinderen én hun ouders in Schagen

 

Fitte Start Schagen is een programma voor kinderen tot 4 jaar én hun ouders met als hoofddoel het tegengaan en voorkomen van overgewicht, ondergewicht, bewegingsachterstand en een ongezond voedingspatroon. Dit wordt bereikt door het stimuleren van de motorische ontwikkeling, het dagelijks bewegen en een gezond voedingspatroon. Door samenwerking, voorlichting, begeleiding en een passend beweegaanbod levert Fitte Start een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl op jonge en latere leeftijd. Bovendien geeft het u samen met uw kind veel beweegplezier!

Fitte Start is een samenwerkingsverband tussen gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo, Fysiotherapie Hoep Zuid, Dieet&Co, Kinderopvangorganisaties SKRS, Hoi Pipeloi en Kappio, Sportfondsen Schagen, GGD Hollands Noorden, Sportservice Schagen en de gemeente Schagen. De projectleiding van Fitte Start Schagen is in handen van Sportservice Schagen. Fitte Start Schagen is wordt opgezet in de kern Schagen en de 6 kleine kernen Schagerbrug, Dirkshorn, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, St. Maartensvlotbrug en Burgerbrug.

Fitte Start Schagen bestaat uit meerdere onderdelen:

BEWEEGDIPLOMA

In 20 beweeglessen (1x per week) worden peuters en kleuters de grondvormen van bewegen geleerd. Op een speelse manier ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden, een belangrijke basis voor het tegengaan van overgewicht. Een goed motorisch fundament is bovendien van grote invloed op de algehele ontwikkeling van een kind en leerprestaties later op school. Het beweegdiploma wordt aangeboden door gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo. Clara Hamoen van Lycurgus Advendo verwacht dat er meer jonge kinderen gaan bewegen en hiermee een goede basis wordt gelegd.

FYSIOKIDS

Voor kinderen met een motorische achterstand start Fysiotherapie Hoep Zuid een groepsles voor kinderen van 1,5 – 4 jaar. In kleine groepjes doen kinderen 12 weken beweegvaardigheden op waarbij individuele accenten per kind worden gelegd. Ieder op z’n eigen niveau, leren de kinderen zichzelf, de ander en het gebruikte spelmateriaal te vertrouwen. De deelnemers worden uiteindelijk doorverwezen naar een passend beweegaanbod. “Door de samenwerking van verschillende disciplines delen we veel kennis en ervaring en leren we van elkaar” aldus Ingela Hermans van Fysiopraktijk Hoep Zuid.

ZWEMKIDS

Voor kinderen met een motorische achterstand start Zwembad De Wiel een groepsles voor kinderen van 1,5 – 4 jaar. In groepjes van maximaal 10 kinderen doen zij beweegvaardigheden in het water op waarbij individuele accenten per kind worden gelegd. In maximaal 20 weken leren de kinderen op hun eigen niveau vertrouwd te raken met bewegen en spelen. Monique Roodenrijs van Sportfondsen hoopt dat met dit project weer meer jonge kinderen met een beweegachterstand op het beweegniveau komen wat ze eigenlijk op die leeftijd horen te beheersen.
Sportservice Schagen gaat na waar het huidige beweegaanbod en speelmogelijkheden voor het jonge kinderen is en waar dit eventueel uitgebreid kan worden.

BEWEEGKRIEBELS

Stichting Kinderopvang Regio Schagen, Kinderopvang Hoi Pipeloi en Kappio Kinderopvang stimuleren het bewegen, spelen en ontdekken. In groepen met jonge kinderen bieden ze dagelijks speelse beweegactiviteiten uit de interventie Beweegkriebels aan. Ouderbijeenkomsten zorgen ervoor dat ouders ervaren dat bewegen (samen met hun kind) plezier geeft en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Fysiotherapie Hoep Zuid en Dieet&Co geven tijdens deze bijeenkomsten aanvullende informatie over (dagelijks) bewegen en gezonde voeding. “Door deze samenwerking wordt ouders van jonge kinderen een compleet programma geboden dat bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl”, aldus Judith Gielens projectleider van Fitte Start. Jong geleerd is immers oud gedaan!

BEWEEGADVIES

Jeugdgezondheidszorg en GGD Hollands Noorden ondersteunen Fitte Start door respectievelijk het geven van beweeg- en voedingsadvies aan ouders met jonge kinderen en het monitoren van de doelgroep.

Heeft u jonge kinderen en wilt u met hen deelnemen aan (een onderdeel van) Fitte Start Schagen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met projectleider Judith Gielens van Sportservice Schagen via 0224 – 21 47 74 of .

Op woensdag 10 januari vindt er in Sporthal Waldervaart de Fitte Start Beweeginstuif plaats van 14.30 tot 16.00 uur.

 

Meer informatie en advies over gezonde voeding: Dieet & Co – Diëtisten en Consultants. Wij hebben vestigingen in Anna Paulowna, Den Helder, Dirkshorn, Julianadorp, Heerhugowaard, Hippolytushoef, Noord-Scharwoude, Obdam, Schagen, Schagerbrug en Spierdijk. Wil je een afspraak maken, neem dan contact op via 085-4884700 ons contactformulier of via