De kinderdiëtist als natuurlijke bondgenoot en schakel in het netwerk

 

Overgewicht bij kinderen heeft vrijwel altijd meerdere oorzaken. Voor JOGG staat één ding voorop: dat is niet de schuld van het kind. Omdat er meestal meerdere oorzaken zijn, is ook de oplossing naar een gezond gewicht een combinatie van factoren. Eén belangrijk aspect hierbij is goede voeding. Binnen het netwerk van ondersteunende partners is in de JOGG-gemeente Schagen Dieet&Co daarom een belangrijke kompaan geworden.Overgewicht bij kinderen heeft vrijwel altijd meerdere oorzaken. Voor JOGG staat één ding voorop: dat is niet de schuld van het kind. Omdat er meestal meerdere oorzaken zijn, is ook de oplossing naar een gezond gewicht een combinatie van factoren. Eén belangrijk aspect hierbij is goede voeding. Binnen het netwerk van ondersteunende partners is in de JOGG-gemeente Schagen Dieet&Co daarom een belangrijke kompaan geworden.

Mariska Rinkel van Dieet&Co en JOGG-regisseur in Schagen Judith Gielens trekken als natuurlijke bondgenoten met elkaar op. ‘Door samen projecten en programma’s op te zetten die onze gemeenschappelijke doelen dienen, bereiken we meer en onze netwerken - essentieel voor een geslaagde aanpak - worden er steviger door.’

Start

In 2014 werd Schagen een JOGG-gemeente. Judith: ‘Ik heb toen een JOGG-startbijeenkomst georganiseerd waar ik allerlei organisaties, van kinderopvangcentra, JGZ tot sportverenigingen, voor heb uitgenodigd. Van meet af aan heb ik me gerealiseerd dat een zo sterk mogelijk netwerk nodig is, dat je samen dingen moet oppakken, om echt iets te bereiken. Daar startte ook de samenwerking met Mariska.

Ik Lekker Fit Schagen

Op een laagdrempelige manier ondersteunen en adviseren, kinderen en hun ouders helpen om beslissingen te nemen die hun gezondheid ten goede komen. Dat gebeurt heel concreet via het project ‘Ik Lekker Fit Schagen’, een actueel voorbeeld waarin de samenwerking een meerwaarde is. Het bestaat onder meer uit een lessenserie over gezonde voeding voor basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 8. 

Mariska ontwikkelde de lessenserie. ‘Wij verzorgen de lessen en proberen het zo te organiseren dat de scholen er zo min mogelijk zelf werk aan hebben. Eigenlijk hoeven ze ze alleen maar in te plannen en doen wij de rest. Het gaat om twee lessen per schooljaar. In groep 1, 2 en 3 ligt de nadruk op proeven, op kennismaken met verschillende smaken. In groep 4 ,5 en 6 komt aan bod waar onze voeding van gemaakt is, wat voedingsstoffen zijn en wat je lichaam nodig heeft. In groep 7 geven we kooklessen - dat vinden ze ontzettend leuk - en in groep 8 gaan we met de kinderen in gesprek over hun eigen verantwoordelijkheid en doen we een supermarktsafari. ’Daarnaast hebben ouder en kind de mogelijkheid om aan tafel te gaan met een diëtist over gezond eten en drinken. We beantwoorden in deze gesprekken vragen van ouders en kinderen en leggen de nadruk op wat al goed gaat. We geven vooral praktische tips en informatie, bijvoorbeeld over etiketten. Ouders realiseren zich soms onvoldoende dat de mooie termen op veel producten behoorlijk misleidend kunnen zijn. Doordat het kind (en de ouders) door de voedingslessen de diëtist al kennen, is de drempel om hem of haar aan te spreken met een persoonlijke vraag een stuk verlaagd. Bijzonder aan het programma is verder dat alle 8-jarigen een extra meting van lengte en gewicht krijgen aangeboden. Mariska: ‘We hopen daardoor de ontwikkeling van de kinderen nog beter in beeld te krijgen en - wanneer dat nodig is - eerder iets te kunnen doen.’ Binnenkort komen de eerste resultaten beschikbaar.

Fitte Start Schagen

Speciaal voor de allerjongste kinderen is er het project ‘Fitte Start Schagen’, een voorbeeld van een aanpak waar de expertise van alle partners volop tot zijn recht komt. Hier participeren de kinderdagopvang, peuterscholen en de JGZ in. Judith: ‘We hebben goed contact met de JGZ; de ouders van jonge kinderen ontvangen van hen beweegadvies en informatie over beweegactiviteiten in de buurt.’ De gymvereniging en het zwembad zijn aangehaakt om jonge kinderen plezier in bewegen te laten ervaren. En ook in dit programma verzorgt Dieet&Co voedingsadviezen.Speciaal voor de allerjongste kinderen is er het project ‘Fitte Start Schagen’, een voorbeeld van een aanpak waar de expertise van alle partners volop tot zijn recht komt. Hier participeren de kinderdagopvang, peuterscholen en de JGZ in. Judith: ‘We hebben goed contact met de JGZ; de ouders van jonge kinderen ontvangen van hen beweegadvies en informatie over beweegactiviteiten in de buurt.’ De gymvereniging en het zwembad zijn aangehaakt om jonge kinderen plezier in bewegen te laten ervaren. En ook in dit programma verzorgt Dieet&Co voedingsadviezen.

Met de projecten bij de kinderdagverblijven, de basisscholen en diverse (sport)verenigingen is het bereik relatief groot. Judith: ‘Toch blijft het een aandachtspunt om de drempels laag te houden. We weten dat we nog niet elk kind bereiken, ondanks alle inspanningen. Alle reden dus ook om steeds te blijven nagaan: hoe kunnen we het nog beter doen? Hoe kunnen we, bijvoorbeeld ook via digitale middelen, de netwerken nog verder versterken en blijven laten zien wat we doen.’ Wat in elk geval goed werkt, is de ouders betrekken via de scholen en de kinderopvang. Judith: ‘Dat we resultaten boeken, is natuurlijk ook te danken aan de gemeente Schagen, die dit mogelijk maakt. Uiteindelijk is het ook gewoon een politieke keuze om aan preventieve gezondheid met laagdrempelige projecten prioriteit te geven. ’Uiteindelijk zijn beiden ervan overtuigd dat een lange adem nodig is om blijvende gedragsverandering te realiseren. Judith: ‘Het mooie is dat het op de basisscholen in de gemeente Schagen beter gaat, de kinderen drinken vaker water en de tussendoortjes zijn ook gezonder. Ook het percentage overgewicht is bij deze leeftijdsgroep in Schagen afgenomen.’ Mariska vult aan: ‘Op scholen zie je dat gezondere gewoonten de norm worden. Als de kinderen gymmen of sporten dan krijgen ze water. Als er een feestje is, dan limonade.’ Judith: ‘Het klinkt misschien wat vreemd, omdat we zoveel projecten doen, maar uiteindelijk streven we ernaar onszelf overbodig te maken, willen we ervoor zorgen dat gezonde keuzes geborgd zijn in het beleid bij de scholen, verenigingen en kindcentra, en daar niet meer zijn weg te denken.’

Tekst: Marcel Migo

Voor meer informatie over JOGG Schagen