Samenwerking

 

Dieet & Co werkt samen met HKN Chronische Zorg. De meeste huisartsen in de kop van Noord-Holland maken deel uit van de zorggroep HKN Chronische Zorg. Binnen de zorggroep maken zij afspraken met elkaar, de zorgverzekeraar en andere gespecialiseerde zorgverleners over de zorg aan patiënten op het gebied van diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgprogramma.

 

 Netwerk Oncologische Zorg

Dieet & Co is aangesloten bij het Netwerk Oncologische Zorg: In het Netwerk Oncologische Zorg van Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, case managers, oncologisch verpleegkundigen en specialisten nauw samen om de patiënten de best mogelijke zorg te geven. Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische problematiek.